LURVHAIR.COM ANVÄNDARVILLKOR

3.8.2022

1 ALLMÄNT

Lurvhair.com är en webbutik som drivs av Oy Lurv Ab, Malmgatan 3, 66100 Malax, business ID 2968064-4 (“Lurv” or “us”).

Dessa villkor gäller kundens (”kunden” eller ”du”, ”dig”) användning av webbplatsen Lurvhair.com (”tjänsten”) och alla beställningar som görs via tjänsten.

Du måste acceptera dessa villkor för att skapa ett konto eller göra en beställning via tjänsten. Genom att acceptera dessa villkor accepterar du att vara bunden av dem i sin helhet.

Beställningar görs enligt de villkor som gäller vid tidpunkten för beställningen och som är tillgängliga på Lurvhair.com. Lurvhair förbehåller sig rätten att uppdatera villkoren utan föregående meddelande. Kunden kommer att informeras om uppdateringen per e-post eller när kunden loggar in på sitt konto på Lurvhair.com (registrerade kunder) och/eller nästa gång kunden köper produkter via tjänsten.

För tydlighetens skull bör nämnas att dessa villkor inte på något sätt begränsar konsumentens rättigheter under de tvingande bestämmelserna i den finska konsumentskyddslagen.

För information om hur vi behandlar de personuppgifter som besökare på vår webbplats eller användare av vår webbutik, så som du, lämnar till oss, eller som vi samlar in automatiskt när du använder vår webbplats eller webbutik, hänvisar vi till vår Integritetspolicy och Cookiepolicy.

Om du har några frågor eller reklamationer kan du kontakta oss genom kontaktformuläret här eller via e-post på adressen info@lurvhair.com.

2 BESTÄLLNINGAR FRÅN LURVHAIR.COM

Köpeavtalet mellan Lurvhair och kunden betraktas som ingånget när Lurvhair har bekräftat den beställning som kunden gjort via tjänsten och när kunden har mottagit en orderbekräftelse från Lurvhair per e-post. Kunden har rätt att annullera sin beställning fram till dess att kunden mottagit orderbekräftelsen och Lurvhair ska i detta fall återbetala alla betalningar som gjorts av kunden eller kundens kreditkortsföretag i samband med beställningen.

Kunden behöver inte registrera sig för att göra en beställning via tjänsten.

Barn under 15 år får inte göra beställningar utan målsmans samtycke. Lurvhair förbehåller sig rätten att neka försäljning av produkter till barn under 18 år.

Lurvhair kan avslå kundens beställning, häva köpeavtalet eller ändra villkoren i köpeavtalet om kunden har tillhandahållit ett felaktigt personnummer eller annan felaktig information.

Produktens pris är det pris som anges i tjänsten vid tidpunkten för beställningen. Leveranskostnaden är beroende av vald leveransmetod och läggs till produktpriset vid utcheckning. Samtliga priser är angivna i kronor inklusive moms. Vid internationella bestlnningar observera att skatter, avgifter eller tullar tas ut i destinationslandet av de lokalatullmyndigheterna och debiteras mottagaren.

Den beräknade leveranstiden anges på orderbekräftelsen, vid utcheckning i kassan och/eller på respektive produktsida i tjänsten. Den normala leveranstiden för inrikes leveranser är 2–3 vardagar och till utlandet 3–4 vardagar men förseningar kan uppstå beroende på posttjänster, lagerstatus och andra orsaker.

Om en produkt är tillfälligt slut i lager kan den inte ersättas med annan produkt eller levereras senare. I detta fall återbetalar Lurvhair automatiskt produktens pris till kunden.

Lurvhair är inte skyldig att ersätta kunden eller att fullfölja sin leveransskyldighet om produkterna inte längre är tillgängliga eller på grund av fel i tjänsten (t.ex. fel i produktbeskrivningar), felaktiga priser eller felaktig information om lagerstatus. Lurvhair har när som helst rätt att korrigera sådana eventuella fel och ändra eller uppdatera informationen i tjänsten. Lurvhair har rätt att annullera en beställning om det angivna priset i webbutiken tydligt skiljer sig från marknadspriset på grund av en felaktig prisangivelse.

3 LEVERANSALTERNATIV

Vi erbjuder leveranser både inom och utanför landet.

Leveransalternativen nedan:

  • Avhämtning från lokalt postkontor (kunden hämtar sin försändelse från ett postkontor) i Finland.
  • övriga länder: Post kontor eller hemleverans

Lurvhair förbehåller sig rätten att ändra leveransmetod efter orderbekräftelsen. Kunden debiteras inga extra kostnader på grund av ändringar av leveransmetod.

När försändelsen ska avhämtas från ett bestämt avhämtningsställe måste kunden hämta den inom den period som anges på ankomstavin. Om försändelsen inte avhämtas har Lurvhair rätt att debitera kunden för de direkta kostnader som uppstår vid hantering av den ej avhämtade försändelsen.

Kontrollera att förpackningen inte är skadad vid avhämtning av försändelsen. Om förpackningen skulle ha skadats under transporten av transportbolaget ska detta påpekas direkt på avhämtningsstället. När skaderapporten har upprättats ska du kontakta oss för att avtala om en ny leverans.

4 BETALNINGSALTERNATIV

Du kan välja bland de tillgängliga betalningsalternativen nedan:

  • Kredit- och betalkort
  • Klarna

Kontantbetalning vid avhämtning av försändelsen är inte ett tillgängligt alternativ.

5 ÅNGERRÄTT OCH RETURER

Du har rätt att frånträda ditt köpeavtal inom 14 dagar efter det att du har mottagit produkten/produkterna genom att informera oss om detta till info@lurhair.com.

Begränsningarna i ångerrätten enligt den finska konsumentskyddslagens 6 kap. 16 § är tillämpliga. Rätten att ångra ett inköp gäller inte när en förseglad produkt, som inte kan returneras på grund av hygieniska skäl, har öppnats.

Produkten/produkterna måste returneras inom 14 dagar från det datum du informerade oss om din avsikt att frånträda köpeavtalet. Produkterna måste returneras ordentligt förpackade, i gott skick och i sin originalkartong/förpackning. Lurvhair betalar returkostnader i Finland om produkten/produkterna returneras inom returperioden på 14 dagar. Observera att om du returnerar produkten/produkterna från ett annat land måste du returnera produkten/produkterna på egen bekostnad.

Kunden ansvarar för produktens skick efter att ha accepterat leveransen och under returtransporten. Om den returnerade produkten har använts i strid mot kundens omsorgsplikt kan Lurvhair debitera kunden för produktens försämrade värde upp till det fulla priset för produkten samt för returkostnaderna.

Om produkten du mottagit är trasig eller felaktig, hänvisar vi till avsnitt 7 Fel och support nedan.

6 ÅTERBETALNINGAR

Vi återbetalar alla betalningar vi mottagit från dig (exklusive leveranskostnader och extrakostnader till följd av att du har valt ett leveransalternativ som är dyrare än vårt standardalternativ) utan orimligt dröjsmål och senast 14 dagar efter att vi mottagit beskedet om att du vill frånträda köpeavtalet. Vi kan emellertid hålla inne återbetalningen ända tills vi har mottagit produkterna eller tills du kan styrka att produkterna returnerats, beroende på vilken tidpunkt som infaller tidigast.

Var noga med att spara alla dokument avseende returen ända tills du har fått bekräftelse på att vi mottagit de returnerade produkterna.

Återbetalningar görs med samma betalningsmetod som du använde vid den ursprungliga transaktionen. Återbetalningen innebär inga kostnader för dig.

7 FEL OCH SUPPORT

Lurvhair ansvarar för fel i produkten i enlighet med vad som stadgas i den finska konsumentsskyddslagen. Om inget annat sägs i tvingande lagstiftning är Lurvhairs maximala ersättningsskyldighet begränsad till priset på den beställda produkten som bedömts vara felaktig.

Om produkten du mottagit är trasig eller felaktig ska du kontakta oss omgående.

I alla frågor som berör beställningar från Lurvhair.com (inklusive reklamationer) når du oss genom e-post: info@lurvhair.com

8 KAMPANJRABATTER OCH SPECIALERBJUDANDEN

Alla kampanjrabatter och specialerbjudanden på Lurvhair.com är föremål för de villkor som vid det aktuella tillfället finns på informationssidan för kampanjen på Lurvhair.com.

Alla kampanjrabatter och specialerbjudanden gäller under en begränsad tid. Lurvhair förbehåller sig rätten att när som helst efter eget godtycke avbryta eventuella kampanjrabatter eller specialerbjudanden.

Kampanjrabatter och specialerbjudanden kan begränsas till specifika produkter som visas på Lurvhair.com. Produkterna som är föremål för kampanjrabatter och specialerbjudanden kan ändras enligt Lurvhairs eget godtycke.

Kampanjrabatter kan endast lösas in en gång och endast en kampanjrabatt kan lösas in per beställning. Kampanjrabatter måste lösas in innan beställningen har bekräftats och kan inte tillämpas på köpet efter att Lurvhair har skickat orderbekräftelsen.

Kampanjrabatter kan inte överlåtas, säljas vidare eller lösas in mot kontanter.

8 FORCE MAJEURE

Lurvhair har inget ansvar för förseningar eller skador som orsakas av en force majeure-händelse, det vill säga en oförutsedd händelse eller förändring i omständigheterna som ligger utanför Lurvhairs kontroll, till exempel förseningar orsakade av en logistikoperatör. Lurvhair ska informera kunden om force majeure-händelsen utan orimligt dröjsmål.

9 TJÄNSTER OCH MATERIAL PÅ LURVHAIR.COM

Lurvhair förbehåller sig alla rättigheter till all information och allt material som visas i tjänsten. Det är inte tillåtet att kopiera material (text, bilder, priser osv.) från tjänsten utan tillstånd. Materialet är endast avsett för att granska Lurvhairs produkter och för att fatta köpbeslut. I synnerhet får inte information eller bilder som visats i tjänsten samlas in för att användas i någon annan tjänst, onlinetjänst eller på annat sätt.

Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje parter. Lurvhair har inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser.

Länkning till andra sidor än startsidan i tjänsten är endast tillåtet med Lurvhairs föregående godkännande.

10 TVISTLÖSNING

Alla oenigheter och tvister ska i första hand lösas genom förhandlingar. Om en oenighet som uppstått på grund av avtalet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan kunden ta ärendet till den finska Konsumenttvistenämnden (http://www.kuluttajariita.fi/sv/) eller något annat liknande och tillämpligt tvistlösningsorgan. Innan kunden tar ärendet till konsumenttvistenämnden bör kunden kontakta magistraternas konsumentrådgivning (https://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/).

Du kan också använda den europeiska onlineplattformen för tvistlösning som du hittar på: http://ec.europa.eu/odr.

Before

After

GRATIS FRAKT

Gör en beställning över 350 euro och få fri frakt över hela världen. Gratis frakt inom Finland för alla beställningar.